top of page

Vídeos promocionals 2022

Vídeo enregistrat al Casino Ceretà de Puigcerdà (Cerdanya) l'11 de desembre de 2021.

Productora de vídeo: Plateafilms.com

Galeria 

bottom of page